Coaching

Heb je behoefte om te groeien als professional? KunstKern Coaching is een effectieve manier om te werken aan je professionele ontwikkeling. Bijzonder aan KunstKern Coaching is het werken met werkvormen uit de kunsten. Zowel receptieve als actieve kunstbeleving zet jou als coachee in beweging. Je ondergaat een directe ervaring waarbij je nieuwe inzichten op doet en experimenteert met voor jou nieuw gedrag. De innerlijke en uiterlijke beweging inspireert je tot ander gedrag op de werkvloer: je bent gegroeid als professional.

KunstKern Coaching is o.a. effectief bij coachvragen op het gebied van stresshantering, positionering in de organisatie, communicatie en zelfzorg.

Bel of mail KunstKern coach Erik van Duijvenbode voor een vrijblijvende afspraak. In het gesprek krijg je meer zicht op je coachvraag (vraag achter de vraag) en krijg je een beeld van de coach en de werkwijze van KunstKern Coaching.

Als er een goede basis is voor samenwerking vindt een contracteringgesprek plaats tussen coachee, coach en voor zover van toepassing de opdrachtgever (leidinggevende van de coachee). Het contracteringgesprek vormt de basis voor het opstellen van een coachingovereenkomst, waarin coachdoel en voorwaarden rond het coachingstraject, zoals omvang, locatie en kosten zijn opgenomen. KunstKern Coaching hanteert verschillende tarieven voor profit, nonprofit en particuliere opdrachtgevers.

Erik van Duijvenbode is als registercoach verbonden aan LVSC, landelijke beroepsvereniging voor supervisoren en coaches.

Bezoek mijn profielpagina op LVSC: www.lvsc.eu

 

Supervisie

Heb je behoefte om stil te staan bij je functioneren als professional? Wil je meer zicht krijgen op de manier waarop jij als persoon doorklinkt in je handelen? Supervisie is een begeleidingsvorm, waarbij je door middel van reflectie onderscheid leert maken tussen je persoonlijke en professionele drijfveren. Er ontstaat keuzeruimte met als resultaat een ruimer handelingsvocabulaire.

KunstKern Supervisie is geschikt voor professionals die in hun werk intensief met mensen (samen)werken, zoals managers, docenten en zorg professionals. Kunstbeleving kan een plek krijgen in de supervisie ter verdieping of metafoor bij een leervraag.

Bel of mail KunstKern supervisor Erik van Duijvenbode voor een vrijblijvende afspraak. In het gesprek krijg je meer zicht op je ontwikkelvraag (vraag achter de vraag) en krijg je een beeld van de supervisor en KunstKern Supervisie.

Als er een goede basis is voor samenwerking vindt een contracteringgesprek plaats tussen cliënt/supervisant, supervisor en voor zover van toepassing de opdrachtgever (leidinggevende van de supervisant). Het contracteringgesprek vormt de basis voor het opstellen van een supervisieovereenkomst. Daarin zijn omvang, locatie en kosten opgenomen. De inhoud van de supervisiebijeenkomsten is vertrouwelijk. KunstKern Supervisie hanteert verschillende tarieven voor profit, nonprofit en particuliere opdrachtgevers.

Erik van Duijvenbode is als supervisor verbonden aan LVSC, landelijke beroepsvereniging voor supervisoren en coaches.

Bezoek het profiel van Erik op de website van LVSC: www.lvsc.eu

Intervisie

Wil je graag deel uitmaken van een professionele leergemeenschap? Wil je op een verdiepende manier leren van eigen en andermans werkervaringen? Bij intervisie sta je met een kleine groep vakgenoten (4-7 personen) stil bij dilemma’s, (vermeende) missers en succeservaringen. Je treft elkaar enkele keren per jaar, waarbij 1 of 2 inbrengen behandeld kunnen worden. Creatieve werkvormen kunnen de intervisie een verdiepende dimensie geven.

KunstKern Intervisie is relevant in het kader van Leven Lang Leren en zelfzorg. Door de uitwisseling met collega’s doe je inspiratie en kracht op ten bate van je dagelijkse beroepsuitoefening.

Bel of mail KunstKern intervisor Erik van Duijvenbode voor een vrijblijvende afspraak. In het gesprek krijg je meer zicht op de vraag of intervisie iets voor je is en krijg je een beeld van Erik als begeleider/intervisor.

De kosten voor intervisie worden gedragen door de groepsleden. Afhankelijk van de ervaring in de groep kunnen de leden na een aantal begeleide bijeenkomsten de groep zelfstandig voortzetten. KunstKern hanteert verschillende tarieven voor intervisie bij profit, nonprofit en particuliere opdrachtgevers.

Erik van Duijvenbode is als professioneel begeleider verbonden aan LVSC, landelijke beroepsvereniging voor supervisoren en coaches.

Bezoek Erik’s profiel op de website van LVSC: www.lvsc.eu

Advies

Wil een gewenste verandering in uw organisatie niet vlotten? Roepen de geijkte verandermanagement strategieën vooral weerstand op bij medewerkers en leiden daardoor tot weinig gewenst resultaat? Kunst Kern Advies kijkt met open vizier naar de organisatievraag vanuit een onderzoekende houding. Niet antwoorden, maar vragen staan centraal vanuit de overtuiging dat de organisatie het beste weet wat nodig is. Metaforen uit kunst en creatieve werkvormen zetten de ontwikkelvraag en ontwikkelweg kracht bij.

Expertisegebieden van KunstKern Advies zijn: creativiteitsbevordering (innovatie), lerende organisatie  en borging van kunsteducatie in het onderwijs.

Bel of mail KunstKern adviseur Erik van Duijvenbode voor een vrijblijvende afspraak. In het gesprek krijgt u een andere blik op uw organisatievraag (vraag achter de vraag) en krijgt u een beeld van de aanpak van KunstKern Advies.

KunstKern Advies is maatwerk. U ontvangt een offerte.

Erik van Duijvenbode is als professioneel begeleider verbonden aan LVSC, landelijke beroepsvereniging voor supervisoren en coaches.

Bezoek Erik’s profiel op de website van LVSC: www.lvsc.eu