In-Company

KunstKern heeft meerdere workshops ontwikkeld ter ondersteuning van medewerkers in organisaties. De workshops kenmerken zich door een sterk ervaring gericht karakter: leren door ervaren.

KunstKern werkt vraaggericht en stemt de inhoud van een workshop af op de actualiteit binnen uw organisatie. Het is ook mogelijk om een workshop of training te ontwerpen rond een specifieke ontwikkelvraag.

De workshops van KunstKern zijn o.a. uitgevoerd bij de Vlaamse Overheid, De Beuk, AFM, ING, DSM, LVSC

Quote van leidinggevenden Vlaamse Overheid nav workshop Leiderschap in Beweging – “Wat ik onthoud is hoe makkelijk het is om veiligheid in het verbale te zoeken. En om boodschappen uit te sturen die weloverwogen en goed verpakt zijn. Je boodschap ook lichamelijk ondersteunen is minder evident.” en “De oefeningen hebben me meer bewust gemaakt van mijn eigen lichaamstaal en die van de ander. Ik neem mee om een meer open houding aan te nemen in gesprekken en in een vergadering mensen aan te kijken.”

Energizer

Een energizer zorgt voor een opgewekte start van een bijeenkomst. Ook geschikt om als afwisseling midden op een trainingsdag in te plannen. De deelnemers gaan uit het hoofd en komen in het hier en nu dankzij speelse lichaamsgerichte werkvormen.

De energizer heeft een duur van maximaal 1 uur. Groepsgrootte tot 100 deelnemers. KunstKern hanteert verschillende tarieven voor profit en non-profit organisaties.

https://youtu.be/6yRBnY5HNK8?t=60

Teambuilding

Dans en beweging lenen zich erg goed om groepsgevoel te versterken of op te bouwen. In een teambuilding workshop van KunstKern leren de deelnemers elkaar op een speelse manier beter kennen. De werkvormen zijn naast kennismaking gericht op vertrouwen, samenwerken en creativiteit.

De workshop heeft naar wens een duur van 1 tot 2 uur. Groepsgrootte tot 100 deelnemers. KunstKern hanteert verschillende tarieven voor profit en non-profit organisaties.

The body at work

Een belangrijk deel van het werk van veel professionals bestaat uit denk- en computerwerkzaamheden: e-mailing, planning, overleg, concept- en projectontwikkeling, administratie en boekhouding. Mensen nemen hun lichaam weliswaar mee naar hun werk, maar het lichaam lijkt geen rol van betekenis te spelen. Pas in het geval van lichamelijke en lichaamgerelateerde klachten (zoals stress) ontstaat aandacht voor het eigen lichaam.

In de workshop The body at work staat u stil bij de fysieke aspecten in uw werksetting. Lichaamshouding, ademhaling, samenhang lichaam/geest en hanteren van stress passeren de revue. U krijgt veel bruikbare tips voor een fysiek en mentaal duurzame beroepspraktijk.

De workshop heeft een duur van 2 uur. Groepsgrootte 6-18 deelnemers. KunstKern hanteert verschillende tarieven voor profit en non-profit organisaties.

Leiderschap in Beweging

De workshop Leiderschap in Beweging biedt een verrassend perspectief op leiderschap. In de workshop ervaren de deelnemers aan de hand van beweging en danswerkvormen verschillende aspecten van leiderschap. De workshop is primair ervaring gericht met aansluitend ruimte voor reflectie en uitwisseling. Deelnemers worden op een speelse manier uitgedaagd om uit hun comfortzone te gaan.

Aspecten die in de workshop aan bod komen zijn: inspireren, risico nemen, volgen versus leiden, rapport maken (afstemmen), individu versus groep (groepsbewustzijn), vertrouwen.

Deelnemers vinden in de workshop geen pasklare antwoorden. Zij onderzoeken door directe ervaring en reflectie preferente handelingspatronen en mogelijke alternatieven.

De workshop draagt bij aan:

  • Verbreding van handelingsrepertoire mbt leiderschap
  • Zicht op fysieke aspecten van leiderschap
  • Versterken van groepsgevoel tussen de deelnemers

De workshop heeft een duur van 2 uur. Groepsgrootte tot 20 deelnemers. KunstKern hanteert verschillende tarieven voor profit en non-profit organisaties.

IMG_0430 kopie

 

 

 

 

 

Educatie

Binnen educatie biedt Kunstkern training aan studenten en professionals. De trainingen lopen uiteen van het ervaren van de kracht van fysieke werkvormen in begeleiding tot een cursus interne cultuurcoördinator voor leerkrachten.

Opdrachtgevers zijn o.a. Kunstgebouw, KADE40, Mooi Werk, Hogeschool Rotterdam.

Cursus interne cultuurcoördinator

KunstKern is gecertificeerd om de landelijk erkende cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC) te verzorgen. In deze cursus ontwikkelen de deelnemers (leerkrachten PO) competenties om beleid en uitvoering cultuuronderwijs binnen de school te coördineren. De plannen daartoe leggen zij tijdens de cursus vast in een visie/beleidsdocument: het cultuurplan voor de school.

De cursus resulteert in een door het ministerie van OC&W erkend certificaat en de studiebelasting telt mee in het lerarenregister. Na de cursus kunnen de interne cultuurcoördinatoren (ICC’ers) gebruik maken van een landelijk netwerk. In veel regio’s vindt er ook lokale uitwisseling tussen ICC’ers plaats in de vorm van ICC overleg.

Teamsessie cultuuronderwijs

Met het hele team stilstaan bij de plek die cultuuronderwijs inneemt in het onderwijscurriculum. Dit is wat KunstKern faciliteert tijdens een Teamsessie cultuuronderwijs. Mede onder invloed van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit krijgen kunst- en cultuureducatie meer aandacht. Schoolleiders realiseren zich dat cultuuronderwijs een integraal onderdeel moet zijn van een toekomstbestendige onderwijspraktijk. Voor leerkrachten staat de praktijk rond kunst- en cultuureducatie vaak wat op afstand. Zij hebben er niet altijd affiniteit mee of voelen zich handelingsverlegen. In de teamsessie is aandacht voor begripsvorming (Wat is cultuuronderwijs?) en het team staat stil bij de huidige en gewenste praktijk binnen de school. Ook is er tijd ingeruimd voor ervaren: zelf doen.

In opdracht van KADE40 en Mooi Werk heeft KunstKern de teamsessie verzorgd op vele basisscholen in Vlaardingen en Schiedam.

Fysieke werkvormen in begeleiding

Het lichaam speelt een grote rol bij professionele begeleiding. Aan de ene kant vanwege het grote aandeel van lichaamstaal in communicatie. Fysieke aspecten bepalen de communicatie immers voor meer dan de helft. Daarnaast is het lichaam een bron van ervaringskennis: door te luisteren naar lichaamssignalen ontstaat ruimte voor het voelende aspect in begeleidingssituaties.

De workshop ‘Fysieke werkvormen in begeleiding’ laat deelnemers bovenstaande aan den lijve ervaren. Deelnemers doen ervaring op met bruikbare werkvormen en onderzoeken in de workshop eventuele ‘blindspots’.

Particulier

Met een achtergrond in professionele danskunst verzorgt KunstKern enkele malen per jaar een dansworkshop. Soms in opdracht en soms op eigen initiatief.

Opdrachtgevers o.a. SKVR, Centrum voor de Kunsten Spijkenisse, Buitenkunst, ContactZone Rotterdam.

Dansworkshops

In de dansworkshops door KunstKern is aandacht voor de individuele deelnemers en de sfeer in de groep als geheel. Dans staat ten dienste van individuele expressie en samenwerking. Op het moment werkt KunstKern aan een langer lopend project rond een muziekstuk van Simeon ten Holt: Canto Ostinato.

Neem contact op met Erik als je op de hoogte wilt blijven van dansworkshops.